недеља, децембар 02, 2007

agenda: Prva godisnja HR konferencija - Hyatt, 3 - 4. dec 2007.

HR Konferencija 07

3. decembar


08:30 09:00 Registracija, otvaranje HR Konferencije

Panel 1 - Strateški HR

9 -11 h
Mladi kao ključni resurs
Snežana Samardžić – Marković, Ministarstvo omladine i
sporta
HR u Srbiji iz perspektive stranog direktora – dr.Isaac Sheps, Carlsberg
Strateški značaj HR-a u razvoju kompanije – Gustavo Navarro, Holcim Srbija

Budući trendovi HR-a u Srbiji – Ksenija Kastratović, PricewaterhouseCoopers

11:15 Jutarnja kafa

11:15 - 12:30
Change Management – Ivica Vrančić, Cotrugli Business Academy
12:30 Ručak

13:30 - 15:30
Panel 2 – Obuka i razvoj

Globalni liderski program:oslanjanje na sopstvene snage–Svetlana Mirković, Actavis
Organizaciona klima - siguran put ka postizanju ciljeva organizacije – Marija Mojsić, Skills
Infrastruktura razvoja zaposlenih – Bata Davidović, Coca-Cola HBC Serbia
15:30 - 15: 45 Popodnevni čaj

15: 45 - 16: 45

Okrugli sto: Licenciranje HR profesionalaca

CIPD, Cotrugli Business Academy,
Nebojša Rako, Svetlana Mirković - Actavis


20 - 22 h Networking večera


4. decembar


09:00 - 9:45
Staff Leasing – Federico Vione, Adecco
09:45 10:30

Kompenzacije & Beneficije – Cliff Rumbolt - Phillip Morris
10:30 11:15

Oblici obaveznog i dobrovoljnog osiguranja - Nataša Marjanović, Marijana Životić
Delta Generali


Jutarnja kafa

11:45 12:30 Leadership – Danica Purg, IEDC Bled School of Management
Ručak


13:30 - 15: 00
Panel 3 – Korporativna društvena odgovornost

Zaposleni u procesu tranzicije – Dragana Tomić i Andrea Brbaklić, Erste Banka

Angažovanje radne snage – Neven Marinović, SMART Collective

Zaštita i bezbednost zdravlja na radu – Aleksandar Taranovski, Holcim Srbija

15:00 - 15:15 Popodnevni čaj

15:15 16:15

Okrugli sto: Zakon o radu – primena i preporuke za poboljšanje:

Zoran Martinović - Ministarstvo rada i socijalne politike,
Duško Vuković-Samostalni
Sindikat GI,
Ljubisav Orlović- predsednik SSSS,
Miloš Mirić-FIC

Koktel!

Earth

Organizator zadržava pravo promene agende
Svim učesnicima HR Konferencije'07 će biti obezbeđen simultani prevod
Svi učesnici HR Konferencije`07 će u materijalu dobiti knjigu Gerija Deslera
''Osnovi menadžmenta ljudskih resursa''

Нема коментара: